(พระบรรทมหงาย) ในพระวิหารเล็ก

 

 

พระยาพิชัยดาบหักได้สร้างพระปางนอนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลให้ผู้ที่ตนไปเข่นฆ่า ทหารอริราชศัตตูรล้มตายไปเป็นจำนวนมาก (เป็นเหมือนชดใช้กรรมที่ฆ่าคนตายไป) พระพุทธรูปปางนอนหงายนี้ เป็นพระปางถวายพระเพลิง หลังจากพระพุทธธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ได้นำผ้าใหม่ซับด้วยสำลีแล้วพระพุทธสรีรห่อด้วยผ้าห้าร้อยคู่ แล้วเชิญพระพุทธสรีรลง ประดิษฐาน ณ รางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยฝารางเหล็กเสร็จ แล้วนำไปตั้งพระพุทธสรีรโดยลักษณะนอนหงายไว้บนจิตกาธารที่ทำด้วยไม้หอมล้วนๆ ที่มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา เพื่อทำฌาปนกิจถวายพระเพลิง แล้วจึงได้ทำการประชุมพระเพลิงแต่ปรากฏว่าไฟไม่ติด รอจนพระมหากัสสปเถระเดินทางมาถึง แล้วได้กราบพระพุทธสรีร พอกราบครบ ๓ ครั้ง ปรากฏว่าไฟติดขึ้นมาอย่างหน้าอัศจรรย์ ดังนั้นจึงเรียกพระปางนี้ว่า ปางถวายพระเพลิง มีแห่งเดียวในประเทศไทย ชาวบ้านเคารพกันมากจึงมากราบไหว้ขอพรกันทุกวันไม่ขาด

 

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย)

 

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย)

พระวิหารเล็กที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย)

พระมณฑปบนเขามอ

 

พระวิหาร หลวงพ่อพิพัฒน์ ธรรมคณี

สถานที่ตั้งด้านหลังเป็นศาลาการเปรียญ (ท่าน้ำ)

 

 พระอุโบสถ

 

พระวิหารใหญ่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตสมปรารถนา

พระปรางค์พระยาพิชัยดาบหัก

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 รอยพระพุทธบาทในพระพระมณฑปบนเขามอ

พระอุโบสถ

พระเทพวิสุทธิโสภณ

 

 
 
แผนที่เดินทางมายัง วัดราชคฤห์ วรวิหาร
 

 

เวลา..วันที่..ขณะนี้...

"วัดราชคฤห์วรวิหาร" ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๔  ถนนเทอดไท  แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 Tel:02-4652908 ::.Created On:: Wed, Nov,17, 2004::.Time::07:19.Am.::
ดูแลเว็บโดย.... webmaster@luangpochom.com::webmaster@watrajkrueh.com
 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครั้งหลังสุด 28/06/2567 15:22:48
   ท่านคือผู้มาเยี่ยมคนที่
 
 

luangpochom